Wycena nieruchomości
Pojęcie: Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości - należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: 1) określenia wartości rynkowej, 2) określenia wartości odtworzeniowej, 3) ustalenia wartości katastralnej. (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami)