Wycena nieruchomości
Ile kosztuje wycena nieruchomości?
Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Jest to najczęściej zadawane pytanie przy pierwszym kontakcie z rzeczoznawcą majątkowym. Nie istnieje cennik urzędowy dotyczący usług szacowania nieruchomości. Wynagrodzenie za sporządzenie wyceny nieruchomości jest uzgadniane pomiędzy zleceniodawcą, a rzeczoznawcą majątkowym. Powinna je określać umowa między mini zawarta. Na jego wysokość decydujący wpływ na nakład pracy, jaki rzeczoznawca poświęci na sporządzenie wyceny. Wynagrodzenie to nie zależy od wartości nieruchomości. Jest rzeczą oczywistą, że najmniej kosztują wyceny obiektów, których jest najwięcej w obrocie na rynku nieruchomości (lokale mieszkalne i nie zabudowane działki gruntu). Natomiast najwięcej czasu pracy pochłonie wycena obiektów, które są rzadkim przedmiotem transakcji na tym rynku. Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego zależy zatem od następujących czynników:

- celu wyceny,

- rodzaju nieruchomości,

- położenia nieruchomości,

- przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- stanu nieruchomości,

- wielkości nieruchomości,

- kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości,

- dostępnych danych o cenach nieruchomości podobnych,

- terminu sporządzenia wyceny.