Wycena nieruchomości
Oferta

Polecam Państwu usługi wycen nieruchomości, maszyn trwale związanych z nieruchomością oraz przedsiębiorstw. Wykonuję je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

OFERUJĘ USŁUGI W ZAKRESIE WYCEN:

- lokali mieszkalnych i użytkowych,

- spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

- działek gruntu,

- budynków i budowli,

- gruntów rolnych i leśnych,

- przedsiębiorstw,

- maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

PRZYKŁADOWE CELE WYCEN:

- zabezpieczenie kredytu bankowego,

- ustalenie cen kupna-sprzedaży,

- obliczenie opłaty adiacenckiej i planistycznej,

- obliczenie odszkodowania,

- wniesienie aportu do spółki,

- amortyzacja środków trwałych,

- przekształcenie spółdzielczych praw do lokali.