Wycena nieruchomości
Pojęcie: Operat szacunkowy
Operat szacunkowy to sporządzana na piśmie opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań, dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.