Wycena nieruchomości
Licytacje komornicze w Internecie
Licytacje komornicze w Internecie

W dniu 6 stycznia 2012 r. zaczyna obowiązywać zmieniony Art. 955 §1 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący obwieszczeń o licytacjach komorniczych.

Dotychczas komornicy byli zobowiązani obwieszczenia o licytacjach ogłaszać w budynku sądowym, w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Nie odpowiadało to wymogom współczesności związanych z wszechobecnym Internetem. W praktyce dotarcie do ogłoszeń było uciążliwe, gdyż tylko niektórzy komornicy umieszczali informacje na swoich stronach lub portalach internetowych.

Dzięki zmianie ustawy wszystkie obwieszczenia o licytacjach znajdą się w jednym miejscu – na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Od dziś zainteresowani mogą wejść na stronę internetową www.licytacje.komornik.pl, gdzie czeka na nich kilka tysięcy ogłoszeń z całej Polski.