Wycena nieruchomości
Deregulacja zawodów
Deregulacja zawodów

W dniu 9 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Jej celem ma być ułatwienie dostępu do wybranych zawodów, czyli redukcji ograniczeń stawianych przez prawodawców osobom chcącym je wykonywać. Obejmuje ona tzw. pierwszą transzę zawodów.

W zakresie deregulacji zawodów związanych z rynkiem nieruchomości – pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego, ustawa zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r.

Ustawa ta w nieznacznym stopniu zmieni zasady uzyskiwania uprawnień  zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, ale zniesie reglamentacje zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. W praktyce oznacza to, że za pół roku każdy będzie mógł pracować jako zarządca lub pośrednik.