Wycena nieruchomości
Pojęcie: Budynek
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. (na podstawie prawa budowlanego)