Wycena nieruchomości
Pojęcie: Części składowe gruntu
Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. (na podstawie kodeksu cywilnego)