Wycena nieruchomości
Pojęcie: Dożywocie
Dożywocie - umowa, zgodnie z którą w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, w tym spełnianie na jego rzecz dodatkowych świadczeń, określonych w umowie. W braku szczegółowego ich wyliczenia, nabywca nieruchomości ma obowiązek przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. (na podstawie kodeksu cywilnego)