Wycena nieruchomości
Pojęcie: Prawo odkupu
Prawo odkupu - uprawnienie do odkupienia od kupującego przedmiotu sprzedaży, aby stać się ponownie jego właścicielem. Jest to prawo osobiste, przysługujące sprzedawcy, jest ono niezbywalne i niepodzielne, tzn. że nie może być wykonane tylko co do części przedmiotu sprzedaży. Nie wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego i dlatego jest dziedziczne. Nie ogranicza kupującego w rozporządzaniu nabytą nieruchomością, przeciwko czemu sprzedawca nie ma skutecznej obrony. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu.