Wycena nieruchomości
Pojęcie: Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku wprowadzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energatycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.