Wycena nieruchomości
Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Jest to najczęściej zadawane pytanie przy pierwszym kontakcie z rzeczoznawcą majątkowym. Nie istnieje cennik urzędowy dotyczący usług szacowania nieruchomości. Wynagrodzenie za sporządzenie wyceny nieruchomości jest uzgadniane pomiędzy zleceniodawcą, a rzeczoznawcą majątkowym. Powinna je określać umowa między mini zawarta. Na jego wysokość decydujący wpływ na nakład pracy, jaki rzeczoznawca poświęci na sporządzenie wyceny. Wynagrodzenie to nie zależy od wartości nieruchomości.

>> więcej

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości?

Wartość rynkowa nieruchomości to pojęcie ekonomiczno-prawne. Według założeń ma odwzorowywać cenę konkretnej nieruchomości, możliwą do uzyskania na konkretnie oznaczonym (co do czasu i miejsca) rynku. Wartość ta jest odmiennie definiowana w różnych przepisach prawa. Rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy wartości nieruchomości opiera się o art. 151 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

>> więcej

Kto wycenia nieruchomości?

Uprawnionym do sporządzania wycen nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości wydane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

>> więcej