Wycena nieruchomości
Zmiany w księgach wieczystych
Zmiany w księgach wieczystych

Od dnia 1 lipca 2014r. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w internetowym dostępie do ksiąg wieczystych.

Dotychczas można było księgi wieczyste jedynie przeglądać po wpisaniu ich numerów w internetowej przeglądarce ksiąg wieczystych, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html. Obecnie, bez wychodzenia z domu, istnieje możliwość uzyskiwania odpisów, wyciągów czy zaświadczeń z ksiąg wieczystych w formie papierowej lub elektronicznej. Forma elektroniczna będzie miała taką samą moc, jak dokument papierowy. Usługi z t ym związane będą odpłatne. Przykładowo - elektroniczny odpis z  księgi wieczystej będzie kosztować 20zł, a  w formie papierowej 30zł.

Zmiany w sposobie przeglądania ksiąg wieczystych odczują również niektóre uprawnione instytucje, między innymi: sąd, prokuratura, notariusz, komornik, policja, urząd skarbowy, ZUS. Obecnie instytucje te będą mogły wyszukiwać księgi wieczyste na podstawie innych kryteriów, takich, jak adres nieruchomości czy nazwisko jej właściciela.